De Grønne Kloakentreprenører
Miljøloven er blevet ændret, så kommunerne har hjemmel til at påbyde forbedret rensning på mange ejendomme i det åbne land. De anlæg, som skal bygges, er dels traditionelle nedsiv- ningsanlæg, dels sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, pilerenseanlæg og minirenseanlæg.

Ved selv at stå for spildevandsrensningen frem for at tilslutte sig de kommunale kloaksystemer, kan den enkelte husstand spare omkring 25.000 - 30.000 kroner over en 15-årig periode. Det viser beregninger fra Udviklingsafdelingen under sydjysk Universitetscenter (SUC), der gennem nogen tid har arbejdet med probelmstillingen. For det første kan husstandene i mange tilfælde etablere et spildevandsanlæg for under de 38.700 kroner, det vil koste at blive tilsluttet det kommunale spilde- vandsanlæg. For det andet spares kloakafgiften, når rensningen foregår i privat regi..

De Grønne Kloakentreprenører har udarbejdet en folder, der sammenligner de forskellige former for rensning af spildevand - kan rekvireres gratis. Læs Pjecen

 

© Copyright 2024 | De Grønne Kloakentreprenører | Sankt Knuds Vej 25 | 1903 Frederiksberg C | Tlf: 33 860 860 |  Powered by: Webex ApS