De Grønne Kloakentreprenører
Regnen falder, vandet løber hen ad vejen, ned i vejbrøndene. Byen ta'r bad. Nede i fællessystemet blandes alt regnvandet med spildevandet fra boliger og industrier.

Kloak- rørene og måske et par kældre fyldes. I overløbsbygværkerne stiger vandet og en blanding af urenset spildevand og regnvand vælter ud i nærmeste vandløb.

Den situation kendes i by ers nederste og ældre dele, hvor rørene er blevet for små, da der gang på gang blev koblet et nyt Kloakopland på ledningen til renseanlægget.

De traditionelle løsninger er nye og større bassiner samt større ledninger i opgravede gader. Det er et stort arbejde og dyrt. Istedet bør det overvejes at håndtere regnvandet lokalt.
Læs pjece

© Copyright 2024 | De Grønne Kloakentreprenører | Sankt Knuds Vej 25 | 1903 Frederiksberg C | Tlf: 33 860 860 |  Powered by: Webex ApS